AOPK ČR >> Búrová
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Národní přírodní památka Búrová

Předmět ochrany

Ojedinělý výskyt kýchavice černé (Veratrum nigrum) na Moravě a ochrana přirozených společenstev karpatských luk.

Základní údaje

Rozloha 18,82 ha
Nadmořská výška 440 - 520 m
Území je zvláště chráněno od 24. 7. 1987
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Búrová

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt