AOPK ČR >> Porážky
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Porážky

Předmět ochrany

Přirozené karpatské louky a luhové stepi a zabezpečení jediné lokality všivce statného (Pedicularis exaltata) v ČR.

Základní údaje

Rozloha 49,76 ha
Nadmořská výška 530 - 650 m
Území je zvláště chráněno od 24. 7. 1987
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Porážky

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt