AOPK ČR >> Machová
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní rezervace Machová

Předmět ochrany

Komplex přirozených bělokarpatských luk s typickou květenou a bohatou entomofaunou a s četnými zástupci vstavačovitých i jiných chráněných a kriticky ohrožených rostlinných druhů.

Základní údaje

Rozloha 118,19 ha
Nadmořská výška 380 - 579 m
Území je zvláště chráněno od 24. 7. 1987
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Machová

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt