AOPK ČR >> Kútky
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní rezervace Kútky

Předmět ochrany

Zbytek luhových stepí a karpatských luk s charakteristickou květenou a zvířenou.

Základní údaje

Rozloha 67,41 ha
Nadmořská výška 350 - 480 m
Území je zvláště chráněno od 24. 7. 1987
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Kútky

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt