AOPK ČR >> Jazevčí
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Jazevčí

Předmět ochrany

Přirozená luční společenstva Bílých Karpat s hojným výskytem vstavačovitých rostlin a ochrana minerálních pramenů.

Základní údaje

Rozloha 94,82 ha
Nadmořská výška 340 - 450 m
Území je zvláště chráněno od 24. 7. 1987
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Jazevčí

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt