AOPK ČR >> Čertoryje
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Čertoryje

Předmět ochrany

Komplex typických bělokarpatských luk a luhových stepí s teplomilnými společenstvy rostlin a živočichů.

Základní údaje

Rozloha 333,66 ha
Nadmořská výška 320 - 443 m
Území je zvláště chráněno od 24. 7. 1987
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Čertoryje

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt