AOPK ČR >> Velký Roudný
AOPK ČR - RP SCHKO Poodří Seznam lokalit

Národní přírodní památka Velký Roudný

Předmět ochrany

Přírodní útvar, kterým je pleistocénní stratovulkán se čtyřmi lávovými proudy, s výskytem a) naleziště olivinického čediče a pyroklastik (čedičových a lávových tufů, sopečných pum a sopečných aglomerátů), b) lesních ekosystémů bučin a suťových lesů, c) travinných a křovinných ekosystémů luk a pastvin a vysokých mezofilních a xerofilních křovin, d) biotopu slezského ekotypu modřínu opadavého (Larix decidua), včetně jeho přirozené populace, e) biotopu vzácného a ohroženého druhu rostliny vstavače mužského (Orchis mascula), včetně její populace, a f) biotopu vzácného a ohroženého druhu živočicha vřetenovky (voskové) opavské (Cochlodina cerata opaviensis), včetně jeho populace, tvořících předmět ochrany národní přírodní památky.

Základní údaje

Rozloha 133,19 ha
Nadmořská výška 550 - 780 m
Území je zvláště chráněno od 26. 4. 1966
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Poodří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Velký Roudný

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt