AOPK ČR >> Rybník Vražda
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní památka Rybník Vražda

Předmět ochrany

Vlhké louky u rybníka Vražda s výskytem vzácných rostlin a živočichů.

Základní údaje

Rozloha 6,48 ha
Nadmořská výška 314 - 316 m
Území je zvláště chráněno od 1. 9. 1998
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Rybník Vražda

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český ráj

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt