AOPK ČR >> Košťálov
AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří Seznam lokalit

Přírodní památka Košťálov

Předmět ochrany

Teplomilná společenstva na vyvřelinách Českého středohoří

Základní údaje

Rozloha 5,96 ha
Nadmořská výška 360 - 481 m
Území je zvláště chráněno od 9. 1. 1960
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Košťálov

Území leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt