AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

PP Bázlerova pískovna

PP Bázlerova pískovna

AOPK ČR - RP Olomoucko

PR Borek u Domašova

PR Borek u Domašova

AOPK ČR - RP Olomoucko

NPP Borový

NPP Borový

AOPK ČR - RP Olomoucko

PR Břidličná

AOPK ČR - RP Olomoucko

PR Bučina pod Františkovou myslivnou

AOPK ČR - RP Olomoucko

PP Častava

PP Častava

AOPK ČR - RP Olomoucko

PP Chebzí

AOPK ČR - RP Olomoucko

PP Chomoutovské jezero

PP Chomoutovské jezero

AOPK ČR - RP Olomoucko

PP Daliboř

PP Daliboř

AOPK ČR - RP Olomoucko

PR Doubrava

PR Doubrava

AOPK ČR - RP Olomoucko

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt