AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

PP Bahulské jamy

AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty

PR Bílé potoky

AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty

NPP Búrová

AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty

NPR Čertoryje

AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty

PP Cestiska

AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty

PP Chladný vrch

AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty

PP Chmelinec

AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty

NPP Chropyňský rybník

AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty

PP Dobšena

AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty

PR Dolnoněmčanské louky

AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt