AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

PR Bařiny

PR Bařiny

AOPK ČR - RP SCHKO Poodří

PR Bartošovický luh

PR Bartošovický luh

AOPK ČR - RP SCHKO Poodří

PR Bažantula

PR Bažantula

AOPK ČR - RP SCHKO Poodří

NPR Čantoria

NPR Čantoria

AOPK ČR - RP SCHKO Poodří

NPR Kaluža

NPR Kaluža

AOPK ČR - RP SCHKO Poodří

PR Koryta

PR Koryta

AOPK ČR - RP SCHKO Poodří

PR Kotvice

PR Kotvice

AOPK ČR - RP SCHKO Poodří

NPP Landek

NPP Landek

AOPK ČR - RP SCHKO Poodří

PP Meandry Staré Odry

PP Meandry Staré Odry

AOPK ČR - RP SCHKO Poodří

NPP Odkryv v Kravařích

NPP Odkryv v Kravařích

AOPK ČR - RP SCHKO Poodří

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt