AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

NPP Pastvisko u Lednice

NPP Pastvisko u Lednice

AOPK ČR - RP Jižní Morava

NPP Pouzdřanská step - Kolby

AOPK ČR - RP Jižní Morava

NPR Ranšpurk

NPR Ranšpurk

AOPK ČR - RP Jižní Morava

NPP Rendez-vous

NPP Rendez-vous

AOPK ČR - RP Jižní Morava

NPP Rudické propadání

AOPK ČR - RP Jižní Morava

PP Růžový kopec

PP Růžový kopec

AOPK ČR - RP Jižní Morava

PR Šibeničník

PR Šibeničník

AOPK ČR - RP Jižní Morava

NPR Slanisko u Nesytu

NPR Slanisko u Nesytu

AOPK ČR - RP Jižní Morava

PR Sloupsko-šošůvské jeskyně

AOPK ČR - RP Jižní Morava

NPP Stránská skála

AOPK ČR - RP Jižní Morava

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt