AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

NPP Kukle

AOPK ČR - RP Jižní Morava

NPR Lednické rybníky

NPR Lednické rybníky

AOPK ČR - RP Jižní Morava

PR Liščí vrch

PR Liščí vrch

AOPK ČR - RP Jižní Morava

PP Lom Janičův vrch

PP Lom Janičův vrch

AOPK ČR - RP Jižní Morava

NPP Malhotky

AOPK ČR - RP Jižní Morava

PR Milovická stráň

PR Milovická stráň

AOPK ČR - RP Jižní Morava

NPP Miroslavské kopce

AOPK ČR - RP Jižní Morava

PR Mokřad pod Tipečkem

AOPK ČR - RP Jižní Morava

NPP Na Adamcích

AOPK ČR - RP Jižní Morava

PP Na cvičišti

PP Na cvičišti

AOPK ČR - RP Jižní Morava

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt