AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

PP Anenský vrch

PP Anenský vrch

AOPK ČR - RP Jižní Morava

PR Balcarova skála - Vintoky

AOPK ČR - RP Jižní Morava

PR Bílá voda

AOPK ČR - RP Jižní Morava

PR Březinka

AOPK ČR - RP Jižní Morava

NPR Býčí skála

AOPK ČR - RP Jižní Morava

NPR Cahnov - Soutok

NPR Cahnov - Soutok

AOPK ČR - RP Jižní Morava

NPP Červený kopec

AOPK ČR - RP Jižní Morava

PR Čihadlo

AOPK ČR - RP Jižní Morava

NPR Děvín

NPR Děvín

AOPK ČR - RP Jižní Morava

PR Dřínová

AOPK ČR - RP Jižní Morava

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt