AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

PP Bahna

PP Bahna

AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy

PP Bílá skála

PP Bílá skála

AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy

PR Branty

AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy

PP Brožova skála

PP Brožova skála

AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy

PP Bučina - Spálený kopec

AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy

PP Černá skála

AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy

PR Čtyři palice

PR Čtyři palice

AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy

PR Damašek

PR Damašek

AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy

NPR Dářko

NPR Dářko

AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy

PP Devět skal

PP Devět skal

AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt