AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

PR Bořinka

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

PP Branské doubí

PP Branské doubí

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

NPR Brouskův mlýn

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

PR Bukové kopce

PR Bukové kopce

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

NPR Čertova stěna-Luč

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

NPR Červené blato

NPR Červené blato

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

PR Chrášťanský vrch

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

NPP Chýnovská jeskyně

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

PP Cvičák

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

PR Dívčí kámen

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt