AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

PR Rašeliniště u myslivny

PR Rašeliniště u myslivny

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

NPP Rašovické skály

NPP Rašovické skály

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

NPR Rolavská vrchoviště

NPR Rolavská vrchoviště

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

PP Šemnická skála

PP Šemnická skála

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

PP Sirňák

PP Sirňák

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

NPP Skalky skřítků

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

PR Smraďoch

PR Smraďoch

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

NPR Soos

NPR Soos

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

NPP Svatošské skály

NPP Svatošské skály

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

PP Těšovské pastviny

PP Těšovské pastviny

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt