AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

PR Mokřady pod Vlčkem

PR Mokřady pod Vlčkem

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

PP Moučné pytle

PP Moučné pytle

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

NPR Nebesa

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

NPR Novodomské rašeliniště

NPR Novodomské rašeliniště

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

PP Pístovská louka

PP Pístovská louka

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

PR Planý vrch

PR Planý vrch

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

NPR Pluhův bor

NPR Pluhův bor

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

PP Podhorní slatě

PP Podhorní slatě

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

PR Podhorní vrch

PR Podhorní vrch

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

PR Prameniště Teplé

PR Prameniště Teplé

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt