AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

NPR Božídarské rašeliniště

NPR Božídarské rašeliniště

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

NPP Bystřina - Lužní potok

NPP Bystřina - Lužní potok

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

PP Čedičová žíla Boč

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

PP Čedičové varhany u Hlinek

PP Čedičové varhany u Hlinek

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

PP Čertkus

PP Čertkus

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

NPP Ciboušov

NPP Ciboušov

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

PP Čiperka

PP Čiperka

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

PP Dominova skalka

PP Dominova skalka

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

NPP Doupňák

NPP Doupňák

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

PR Holina

PR Holina

AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt