AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

NPR Břehyně-Pecopala

NPR Břehyně-Pecopala

AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj

PP Černý důl

PP Černý důl

AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj

NPR Čtvrtě

NPR Čtvrtě

AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj

PP Deštenské pastviny

PP Deštenské pastviny

AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj

NPP Dlouhopolsko

NPP Dlouhopolsko

AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj

NPP Holý vrch

NPP Holý vrch

AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj

NPP Hrabanovská černava

NPP Hrabanovská černava

AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj

PR Hradčanské rybníky

PR Hradčanské rybníky

AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj

PP Husa

PP Husa

AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj

NPP Jestřebské slatiny

NPP Jestřebské slatiny

AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt