AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

PP Brodská

PP Brodská

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PR Bučací potok

PR Bučací potok

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PP Byčinec

PP Byčinec

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PR Čerňavina

PR Čerňavina

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PR Draplavý

PR Draplavý

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PR Galovské lúky

PR Galovské lúky

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PR Gutské peklo

PR Gutské peklo

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PR Huštýn

PR Huštýn

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PP Kladnatá - Grapy

PP Kladnatá - Grapy

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PR Klíny

PR Klíny

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt