AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

NPR Adršpašsko-teplické skály

NPR Adršpašsko-teplické skály

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PP Borek

PP Borek

AOPK ČR - RP Východní Čechy

NPR Broumovské stěny

NPR Broumovské stěny

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PR Farní stráň

PR Farní stráň

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PP Kočičí skály

PP Kočičí skály

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PR Křížová cesta

PR Křížová cesta

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PP Mořská transgrese

PP Mořská transgrese

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PR Ostaš

PR Ostaš

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PP Pískovcové sloupky

PP Pískovcové sloupky

AOPK ČR - RP Východní Čechy

NPP Polické stěny

NPP Polické stěny

AOPK ČR - RP Východní Čechy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt