AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

PP Růžový kopec

PP Růžový kopec

AOPK ČR - RP Jižní Morava

PR Šibeničník

PR Šibeničník

AOPK ČR - RP Jižní Morava

NPR Slanisko u Nesytu

NPR Slanisko u Nesytu

AOPK ČR - RP Jižní Morava

PR Svatý kopeček

PR Svatý kopeček

AOPK ČR - RP Jižní Morava

NPR Tabulová

NPR Tabulová

AOPK ČR - RP Jižní Morava

PR Turold

PR Turold

AOPK ČR - RP Jižní Morava

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt