AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

PR Uplaz

PR Uplaz

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PR V Podolánkách

PR V Podolánkách

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PP Vachalka

PP Vachalka

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PP Velký kámen

PP Velký kámen

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PR Velký Polom

PR Velký Polom

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PP Vodopády Satiny

PP Vodopády Satiny

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PP Vysutý

PP Vysutý

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PR Zimný potok

PR Zimný potok

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PP Zubří

PP Zubří

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt