AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

NPR Salajka

NPR Salajka

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PP Skálí

PP Skálí

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PP Smradlavá

PP Smradlavá

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PR Smrk

PR Smrk

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PP Stříbrník

PP Stříbrník

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PR Studenčany

PR Studenčany

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PR Travný

PR Travný

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PR Travný potok

PR Travný potok

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PR Trojačka

PR Trojačka

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PP Uherská

PP Uherská

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt