AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

PP Pod Juráškou

PP Pod Juráškou

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PP Pod Lukšincem

PP Pod Lukšincem

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PP Podgruň

PP Podgruň

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PR Poledňana

PR Poledňana

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PP Poskla

PP Poskla

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

NPR Pulčín - Hradisko

NPR Pulčín - Hradisko

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

NPR Radhošť

NPR Radhošť

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PP Rákosina ve Stříteži nad Bečvou

PP Rákosina ve Stříteži nad Bečvou

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

NPR Razula

NPR Razula

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PR Ropice

PR Ropice

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt