AOPK ČR

Maloplošná chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (mapka).

Přírodní rezervace

PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památky a přírodní památky 

NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým  významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.  
     

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

NPR Kněhyně - Čertův mlýn

NPR Kněhyně - Čertův mlýn

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PP Kněhyňská jeskyně

PP Kněhyňská jeskyně

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PR Kršle

PR Kršle

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PP Kudlačena

PP Kudlačena

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PR Kutaný

PR Kutaný

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PP Kyčmol

PP Kyčmol

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PP Lišková

PP Lišková

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PR Losový

PR Losový

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PR Lysá hora

PR Lysá hora

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

PR Makyta

PR Makyta

AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt