AOPK ČR >> Druhová ochrana >> Škody působené chráněnými živočichy >> Metodika stanovení výše škod způsobených vydrou

Metodika stanovení výše škod způsobených vydrou

AOPK ČR ve spolupráci s odborníky, zpracovateli posudků a pracovníky krajských úřadů připravila metodiku, která stanovuje jednotný způsob výpočtu výše náhrady škod způsobených vydrou říční. Metodika je podkladem pro přípravu novely vyhlášky č. 360/2000 Sb., o stanovení způsobu výpočtu výše náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech.

Na následujících odkazech si můžete stáhnout text metodiky a tabulku s aktuálními hustotami vyder v jednotlivých kvadrátech v ČR, které jsou potřebné pro výpočet dle dané metodiky:

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt