AOPK ČR >> Druhová ochrana >> Škody působené chráněnými živočichy

Škody působené chráněnými živočichy

Nová vyhláška o způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy: Vyhláška č. 126/2021 Sb.

Přehled vyplacených náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb.


AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt