AOPK ČR >> Druhová ochrana >> Škody působené chráněnými živočichy

Škody působené chráněnými živočichy

Přehled vyplacených náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb.

Metodika stanovení výše škod způsobených vydrou

Bližší informace ke škodám způsobených vlkem najdete na samostatných stránkách: https://www.navratvlku.cz/skodni-udalost-postup-nahlaseni-skodni-udalosti-krok-za-krokem/.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt