AOPK ČR >> Druhová ochrana >> EHP fondy >> MGSII-9 Matizna bahenní

MGSII-9 Matizna bahenní

EHP-fondy_Logo-2OPEU-Logo-MZP_20141218

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“

AKTUALITY


Název projektu: Aktualizace záchranného programu matizny bahenní (Angelica palustris)

Číslo projektu: MGSII - 9

Místo realizace: Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj, hlavní město Praha

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 2: „Aktualizace a příprava nových záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“.

Celkový rozpočet: 295 054,- Kč

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 250 796,- Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 44 258 Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 4. 2015 – 31.3.2017

Partneři projektu:

  • Sagittaria – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy

Garant projektu:  


Celkové shrnutí projektu a jeho dopady na zájmový druh

Projekt splnil předpokládané cíle a výstupy a k 31. 3. 2017 byl oficiálně ukončen.

Za hlavní přínos považujeme aktualizaci záchranného programu, jehož původní text pochází z roku 2000 a neodpovídá aktuálním požadavkům na realizaci záchranného programu a na ochranu druhu. Na základě nově nastavených opatření bude možné lépe zajistit ochranu matizny bahenní a dosažení vytyčených cílů, tj. zachování matizny bahenní (Angelica palustris) jako planě rostoucího druhu na území České republiky. Stěžejní je zachování druhu na jeho poslední recentní lokalitě v ČR (NPP Hrdibořické rybníky) a vytvoření dalších dvou životaschopných populací na historických lokalitách.Cíle a náplň projektu:

Cílem předkládaného projektu bylo sepsání aktualizace záchranného programu matizny bahenní (Angelica palustris). Jelikož se jedná o záchranný program, který je realizován více než 10 let, většina relevantních informací je již k dispozici. Proto se předkládaný projekt soustředil především na samotné sepsání záchranného programu. Aktualizace záchranného programu vychází z vyhodnocení záchranného programu, které bylo provedeno za období 2000-2012.

Projekt spočíval v přepracování původního textu záchranného programu. Nový text je uspořádán podle Osnovy pro zpracování záchranného programu a programu péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů (MŽP & AOPK ČR 2014: Koncepce záchranných programů a programů péče zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v České republice). Záchranný program na základě aktuálního vývoje v ochraně druhu nově stanoví cíle hlavních opatření a poskytuje návod pro kvalitní ochranu druhu. Podle plánu opatření záchranného programu bude v následujících letech záchranný program realizován.

Zpracování aktualizace záchranného programu provedl jeho dlouhodobý realizátor Mgr. Michal Krátký a koordinátorka záchranného programu Mgr. Eliška Blažejová. Zpracovaný text byl předložen k recenzi dvěma specialistům v oboru. Připomínky oponentů byly následně vypořádány a návrhy na změny zapracovány do textu záchranného programu. Souhrn záchranného programu pro matiznu bahenní je zde.

V rámci zajištění publicity projektu proběhl úvodní a závěrečný seminář. Také vznikly propagační materiály – pexeso, podtácky, bavlněná taška a deštníky. Další informace o průběhu realizace projektu jsou k nahlédnutí v aktualitách – zde


Fotografie:

Matizna_bahenní_foto: Jan_Vrbický Matizna_bahenní_foto: Jan_Vrbický Matizna_bahenní_foto: Jan_Vrbický


Logo partnera:

SAGITTARIA

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt