AOPK ČR >> Druhová ochrana >> EHP fondy >> MGSII-29 Rdest dlouholistý

MGSII-29 Rdest dlouholistý

EHP-fondy_Logo-2OPEU-Logo-MZP_20141218

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“

AKTUALITY


Název projektu: Aktualizace záchranného programu pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus)

Číslo projektu: MGSII - 29

Místo realizace: Hradec Králové, Praha

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 2: „Aktualizace a příprava nových záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“

Celkový rozpočet: 170 781,- Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 145 163,- Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 25 618,- Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 4. 2015 – 30. 10. 2016

Partneři projektu: bez partnerů

Garant projektu: 


Cíle a náplň projektu:

Cílem projektu je sepsání aktualizace záchranného programu pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus). Pro tento kriticky ohrožený druh je záchranný program realizovaný od roku 2003. Stávající text je zastaralý a jeho struktura neodpovídá platné osnově. Aktualizace záchranného programu vychází z vyhodnocení záchranného programu, které bylo provedeno za období 2003-2014.

Projekt spočívá v přepracování původního textu záchranného programu. Nový text je uspořádán podle Osnovy pro zpracování záchranného programu a programu péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů (MŽP & AOPK ČR 2014: Koncepce záchranných programů a programů péče zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v České republice). Do kapitoly „Výchozí informace pro realizaci záchranného programu“ jsou zapracovány nové poznatky o druhu shromážděné v průběhu realizace záchranného programu (např. informace o biologii klíčení). Zcela nově byla vypracována kapitola „Plán opatření záchranného programu“, podle které bude záchranný program v následujících letech realizován.

Zpracování aktualizace záchranného programu provedla jeho dlouhodobá realizátorka RNDr. Romana Prausová, Ph.D. Zpracovaný text byl předložen k recenzi dvěma specialistům v oboru. Připomínky oponentů byly následně vypořádány a návrhy na změny zapracovány do textu záchranného programu. Aktualizovaný text záchranného programu pro rdest dlouholistý ke stažení - zde.

V rámci zajištění publicity projektu proběhl úvodní a závěrečný seminář. Také vznikly propagační materiály – pexeso a podtácky. Další informace o průběhu realizace projektu jsou k nahlédnutí v aktualitách - zde.


Fotografie:

Rdest dlouholistý_foto: RNDr. R.Prausová, Ph.D. Rdest_dlouholistý_foto: Barbora Čepelová Rdest_dlouholistý_foto: Barbora Čepelová

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt