AOPK ČR >> Druhová ochrana >> ConnectGREEN: Dejme přírodě přednost

ConnectGREEN: Dejme přírodě přednost

Loco ConnectGreen

Carpathians_High Tatras_SK_c_Tomas Hulik

Dunajsko-karpatský region je jedním z posledních útočišť velkých šelem v Evropě: společně zde žije vlk obecný, rys ostrovid a medvěd hnědý, kteří jsou chráněni evropskou legislativou. V současné době se zde plánuje velký rozvoj infrastruktury. Hrozí však, že tato infrastruktura naruší migrační koridory velkých šelem a zvýší fragmentaci jejich habitatu.

Pouze málo odborníků má v rámci procesu územního plánování znalosti a zkušenosti potřebné ke snižování konfliktů mezi zájmy na budování infrastruktury a zájmy na ochranu přírody. Právně závazné mechanismy beroucí v úvahu požadavky na funkční migrační koridory bývají realizovány jen málokdy - zejména kvůli nedostatku relevantních dat. Vzhledem k tomu, že velké šelmy při hledání potravy či partnera často přecházejí hranice více států, vyžaduje tato problematika ucelené mezinárodní řešení.

Prostřednictvím projektu ConnectGREEN spojí své síly partneři z různých zemí i z různých profesních oblastí (jako je např. územní plánování, výzkum, ochrana přírody či státní správa) za účelem identifikace ekologických koridorů a překonávání konfliktů mezi územním rozvojem a ochranou prostupnosti krajiny. Zpracovatelům územních plánů budou k dispozici cenné znalosti a zkušenosti tak, aby své plány na výstavbu infrasktruktury dokázali přizpůsobit požadavkům na ekologickou konektivitu.

Udržení či obnovení ekologických koridorů pomůže zajistit životaschopnou populaci velkých šelem v Karpatech a zachovat tak jednu z nejrozsáhlejších, vysoce biologicky rozmanitých oblastí s funkčními ekosystémy v Evropě. Tento nový společný přístup mimo jiné zrychlí proces územního plánování a realizaci výstavby infrastruktury, které bývají kvůli jejich nesouladu s bezpečnostními a environmentálními standardy odkládány a zdržovány.

Dlouhodobá řešení pro pohyb volně žijících zvířat

Hlavním cílem tříletého projektu (2018-2021) je udržet, resp. zlepšit propojení přírodních habitatů, zejména lokalit Natura 2000 a dalších chráněných oblastí mezinárodního významu v karpatském ekoregionu. Jmenovitě jde o oblasti nacházející se v České republice, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a na Slovensku.

Autor snímku: Tomáš Hulík

Cílem projektu je zejména:
 • Vývoj inovativních řešení a jednotných metodik pro identifikaci ekologických koridorů a jejich kritických míst napříč karpatským regionem, za účelem zachování dlouhodobého přeshraničního pohybu volně žijících živočichů, přidružených ekosystémových služeb a vysoké úrovně biologické rozmanitosti.
 • Zapojení správců chráněných oblastí a lokalit Natura 2000, ochránců přírody, územních plánovačů a dalších stakeholderů do integrovaného přístupu pro lepší identifikaci a management biokoridorů.
 • Sladění ochrany přírody a územního plánování a rozvoje v ekologických koridorech a lokalitách Natura 2000 prostřednictvím identifikace a implementace strategických pokynů, nástrojů a postupů.

Ekologické koridory budou detailně specifikovány pomocí jednotného karpatského přístupu ve 4 pilotních oblastech:

 1. Národní park Piatra Craiului / Přírodní park Bucegi (Rumunsko)
 2. Apuseni / jihozápadní Karpaty (Rumunsko) / Národní park Djerdap (Srbsko)
 3. Západní Karpaty (Česká republika – Slovensko)
 4. Národní park Bukové hory (Maďarsko) / CHKO Cerová vrchovina (Slovensko).
Partneři projektu:
 • Rumunsko: WWF – Dunajsko-karpatský program (vedoucí projektu); Národní institut pro výzkum a rozvoj ve stavebnictví, městském plánování a udržitelném územním plánování; Národní park Piatra Craiului
 • Česká republika: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
 • Rakousko: WWF – Dunajsko-karpatský program
 • Maďarsko: CEEweb pro biologickou rozmanitost; Univerzita Sv. Štěpána
 • Slovensko: Slovenská agentura životního prostředí; Státní ochrana přírody SR; Centrum SPECTRA při Slovenské technické univerzitě v Bratislavě
 • Srbsko: Institut architektury a městského & územního plánování; Národní park Djerdap
Přidružení partneři projektu:
 • Česká republika: Ministerstvo životního prostředí; Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Rumunsko: Ministerstvo životního prostředí
 • Maďarsko: Národní park Bukové hory
 • Srbsko: Ministerstvo zemědělství a ochrany životního prostředí
 • Slovensko: Ministerstvo dopravy a výstavby
 • Ukrajina: Ministerstvo pro ekologii a přírodní zdroje
 • Rakousko: Dunajské parky – Soustava chráněných území v povodí Dunaje
 • Francie: Alpská soustava chráněných území – ALPARC
 • Černá Hora: Parky Dinárských hor – Soustava chráněných území Dinárských hor

Trvání projektu:

1. 6. 2018 – 31. 5. 2021

Webové stránky projektu: 

Oficiální stránky projektu ConnectGreen (v angličtině).

Finanční zdroje:

Projekt ConnectGREEN je spolufinancován z fondů Evropské unie (ERDF, IPA) prostřednictvím Programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube (DTP) – prioritní osa 2: Environmentálně a kulturně zodpovědný Dunajský region – specifický cíl 2.3. Obnovování a hospodaření s ekologickými koridory.

Výstupy z projektu:
Ekologická konektivita: síť života pro lidi i přírodu, brožuraEcological connectivity: web of life for people and nature, brožura v anglické mutaciEkologická konektivita v Karpatech na území České republiky v roce 2020 - základní fakta, letákA 2020 perspective on ecological ceonnectivity in the Czech part in the Carpathians - fact sheet, leták v anglické mutaciConnectGREEN - Ohlédnutí za projektem
ConnectGREEN - A Look Back
Storymapa: Western Carpathinas - On the Edge of the Mountain Range
Zajímavosti a aktuality:
 • 31.3.2020 - Krátný článek o ekokoridorech v čase pandemie si můžete přečíst zde.
 • 3.9. 2020 - Ověřování průchodnosti koridorů v pilotním území Západní Karpaty - článek zde.

Carpathians_Mala Fatra_SK_c_Tomas Hulik


Autor snímků: Tomáš Hulík

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt