3Lynx

LogoNázev projektu: 3Lynx

Trvání: 1.7.2017 – 30.6.2020
Finanční zdroje: ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) a Ministerstvo životního prostředí České republiky
Program: Interreg Central Europe
Celková výše alokace: 2 318 784 €
Oficiální stránky projektu na adrese: http://www.interreg-central.eu/3Lynx
Vedoucí partner: Ministerstvo životního prostředí


Návrat a obnova populace rysa ostrovida je snahou mnoha evropských států, včetně České republiky. Rysi potřebují k životu velké území, zejména mladí jedinci  často migrují a při své pouti přecházejí hranice několika států. K zajištění ochrany těchto krásných šelem je proto nutné mít komplexní informace o jejich životě a to z celého areálu výskytu dané populace, a podle toho sladit ochranářské úsilí ve všech zemích. Pro dlouhodobé přežití rysů je ale třeba zajistit mnohem více, usilovat o zastavení nelegálního lovu, omezit fragmentaci krajiny a snažit se tento stav napravit. Stejně důležitým bodem je snaha zajistit dobrou spolupráci a komunikaci všech zainteresovaných subjektů, od ochranářů přes lesníky a myslivce, širokou veřejnost až po státní správu a samosprávu. 

Foto: Jiří Bohdal.Cíl projektu:

Cílem projektu 3Lynx je zkoordinovat monitorování výskytu rysů ve 3 izolovaných populacích, které zasahují několik států. Srovnatelný sběr dat a jejich rychlé sdílení je předpokladem pro efektivní ochranu druhu. Dalším krokem bude schválení mezinárodní strategie pro ochranu česko-bavorsko-rakouské populace a příprava podkladů pro obdobnou strategii u dalších oblastí. V rámci projektu bude také podporováno vyšetřování ilegálního lovu rysa ostrovida – u odlovených jedinců bude provedena pitva a případné další analýzy, případ bude řešen s policií a maximálně medializován.

Obsah projektu:

Pro zlepšení mezinárodní spolupráce se budou pořádat pracovní setkání, na kterých se bude hodnotit zapojení klíčových stakeholderů (myslivci a lesníci) na ochraně rysa. Společně budou analyzovány informace o stavu rysích populací a vytvářeny nástroje k analýze těchto dat. Také bude pořádána řada diskuzních setkání a workshopů k problematice pytláctví a ochrany rysa obecně. Průběžně bude za spolupráce všech partnerů vypracovávána strategie pro ochranu rysa ostrovida.

Rysí populace budou sledovány ve dvou přeshraničních regionech (Česko – Německo – Rakousko a Slovinsko – Itálie – Chorvatsko) pomocí sítě fotopastí a v zimním období také stopováním na sněhu. Sbírány budou genetické vzorky pro zjištění genetické variability populací, prováděno bude i telemetrické sledování jedinců. AOPK ČR se zaměří na monitorování ve čtyřech chráněných krajinných oblastech. Jedná se o CHKO Brdy, CHKO Blanský les, CHKO Český les a CHKO Slavkovský les.

V rámci osvětové kampaně bude organizován společný mezinárodní „Rysí den“, v rámci kterého bude řada aktivit pro veřejnost (přednášky, filmy, program pro děti atd.). Budou vydány a distribuovány atraktivní brožury o ochraně rysa ostrovida.


Výstupy z projektu

Výstup předešlého projektu TransLynx:

 

Foto: Jiří Bohdal. Foto: Jiří Bohdal.

Autor fotografií: Jiří Bohdal.


 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt