AOPK ČR >> CITES >> Putovní výstava CITES

Putovní výstava CITES

TVÁŘE ÚMLUVY CITES – PUTOVNÍ VÝSTAVA

Výstava má za cíl přiblížit široké veřejnosti problematiku obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin, které jsou chráněny úmluvou CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami). Pozornost jistě přitáhnou působivé fotografie, na kterých profesionální fotografové zachytili krásy zvířecí a rostlinné říše. Krátký komentář ke každému druhu čtenáři představí, jakému tlaku ze strany člověka živočich či rostlina čelí. V závěrečných panelech se dozví, že problematika wildlife crime začíná být stále více vnímána jako je závažný problém. Nabyté znalosti si návštěvník může ověřit pomocí otázek v krátkém kvízu.

Výstava je určená pro zoologické zahrady, muzea, Domy přírody, školy, knihovny, a další typy zařízení, kde je možné provádět environmentální výchovu.

Jedná se o 20 panelů o rozměrech A2. Výstavu můžeme zdarma zapůjčit ve fyzické podobě (plastové panely nebo obrazy), případně můžeme smluvně poskytnout tiskové podklady k vlastnímu vytištění paneů.

Zájemci o verzi výstavy na plastových panelech (FOREX) kontaktujte Petru Štědroňovou (petra.stedronova@nature.cz).

Zájemci o verzi výstavy ve formě obrazů (CANVAS - plátno natažené na dřevěný rám) kontaktujte Ing. Silvii Ucovou (silvie.ucova@nature.cz). K panelům je možno zapůjčit také dřevěné stojany.

Zájemci o poskytnutí tiskových podkladů kontaktujte Ing. Silvii Ucovou (silvie.ucova@nature.cz).

Výstava CITES

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt