AOPK ČR >> CITES >> Kontakty

Kontakty

Vědecký orgán CITES:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

E: cites@nature.cz

Samostatný odbor vnějších vztahů 

Ředitel odboru: Mgr. Tomáš Růžička, E: tomas.ruzicka@nature.cz

Oddělení mezinárodní spolupráce

Vedoucí oddělení: RNDr. Jan Plesník, CSc., T: 951 421 246, M: 724 161 141, E: jan.plesnik@nature.cz

Referenti:

Výkonný orgán CITES:

Ministerstvo životního prostředí - oddělení mezinárodních úmluv, spravuje legislativu CITES, dovozy a vývozy

Vršovická 65, 100 00 Praha 10, T: 267 122 480, cites@mzp.cz, www.mzp.cz

Regionálními výkonnými orgány vydávajícími výjimky ze zákazu obchodních činností a provádějící registraci pro exempláře druhů z přílohy "A" jsou příslušné krajské úřady.

Kontrolní orgán CITES:

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) - referát druhové ochrany a CITES

Na Břehu 267, 190 00 Praha 9, T: 222 860 376, cites@cizp.cz, www.cizp.cz

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt