AOPK ČR >> CITES >> Informace pro chovatele a obchodníky >> Značení exemplářů CITES (živých a neživých)

Značení exemplářů

Každý exemplář z přílohy CITES I/A musí být označen, aby byl individuálně identifikovatelný a nebyla možná jeho záměna za jiný exemplář. Evropské nařízení Komise (ES) č. 865/2006 popisuje správný způsob značení v článku 66. Značení se liší podle jednotlivých skupin živočichů. 

Metodika AOPK ČR z roku 2019: Jak značit exempláře CITES?

 


AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt