AOPK ČR >> CITES >> Informace pro chovatele a obchodníky >> Informace pro dovozce a vývozce

Dovozy a vývozy

Informace pro dovozce a vývozce (mimounijní obchod s exempláři CITES)

Dovozem nebo vývozem se rozumí obchod se třetími zeměmi (mimo EU).

V následující tabulce jsou uvedeny doklady potřebné pro dovoz případně vývoz exemplářů CITES. Veškeré doklady by měl mít vývozce a dovozce ještě před uskutečněním. Doklady jsou předkládány celním orgánům EU. Jsou vydávány Ministerstvem životního prostředí případně Státní rostlinolékařskou správou. 

 

 

Kde zjistit, zda daný druh můžu dovézt (vyvézt)

Dovoz a vývoz exemplářů je možný, pokud není daný druh v kombinaci druh/země uveden v aktuálním NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)  č. 828/2011 ze dne 17. srpna 2011 o pozastavení dovozu exemplářů některých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Unie.

Další informace o tom, zda je dovoz (vývoz) možné uskutečnit či nikoliv lze nalézt na stránkách UNEP  http://www.speciesplus.net/. Po zadání latinského jména druhu jsou v odstavci Legal vidět informace o případných omezeních.

Dokumenty vydané ministerstvem (MŽP) při dovozu či vývozu

Při souhlasu s dovozem (vývozem) se vydává dovozní (vývozní) povolení, které obsahuje originál a tři kopie:

 1. Originál - dostává žadatel - bílý
 2. Kopie pro držitele – dostává žadatel - žlutý
 3. Kopie, kterou celní orgán vrátí vydávajícímu státu – dostává žadatel - zelený
 4. Kopie pro vydávající orgán – zůstává na MŽP - červený

Na hranicích dovozce (vývozce) odevzdá všechny tři dokumenty celnímu orgánu, který všechny dokumenty orazítkuje. Dovozce (vývozce) dostane zpět jen kopii pro držitele.

Konkrétní popis modelové situace při vývozu zvířat z ČR do země mimo EU:

 1. Žadatel (vývozce) o vývoz dostane vývozní povolení a jeho kopie a jede se zvířaty mimo EU.
 2. Na hranicích EU (letiště Ruzyně) odevzdá originál i všechny kopie celnímu orgánu ČR, který je orazítkuje a originál a kopii pro držitele mu vrátí. „Kopii, kterou celní orgán vrátí vydávajícímu orgánu“ pošle na MŽP.
 3. Následuje přejezd (přelet) do jiného státu.
 4. Na hranicích cizího státu odevzdá český vývozce opět originál a svou kopii celnímu orgánu cizího státu, který je orazítkuje.
 5. Celní orgán cizího státu pošle „originál“ dovozního povolení na výkonný orgán svého státu.
 6. Celní orgán vrátí „kopii pro držitele“ vývozci.
 7. Následuje např. registrace či další jiné povinnosti vyplývající ze zákonů dané země.

MŽP vydá tyto dovozní povolení:

Pro vývoz: - bílý (originál) – výkonný orgán cizího státu

                   - žlutý (kopie pro držitele) – vlastník exempláře

                   - zelený – vrací se MŽP

Pro dovoz: - bílý (originál) – dostává MŽP

                  - žlutý (kopie pro držitele) – vlastník exempláře

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt