AOPK ČR >> CITES >> Informace pro chovatele a obchodníky

Informace pro chovatele

Česká republika je i přes svoji malou rozlohu a relativně nízký počet obyvatel chovatelskou velmocí. Dokladem toho je fakt, že více než 10 000 Čechů chová živočichy přímo ohrožené vyhubením – tedy zařazených do CITES I/A. Chov takovýchto živočichů podléhá pravidlům evropské  a české legislativy. Více k těmto nařízením se dozvíte v odkazech níže.

 

Informace k parentitním testům potřebným pro vydání stanoviska k výjimce ze zákazu obchodních činností

Parentitní testy lze provést v jakékoli laboratoři, která společně s výsledky testů dodá důkladný popis metodiky analýzy, přesný typ použitých přístrojů (jako sekvenátor apod.), podrobný seznam testovaných lokusů a použitých primerů (pokud nebude dodán seznam lokusů a primerů, je potřeba dodat elektroforegram) nebo jiné doklady potvrzující správnost výsledků. Pokud nebudou dodány tyto informace, nebudeme test akceptovat. Veškeré tyto dokumenty je nutné přiložit k žádosti o výjimku.

Veškerá komunikace ohledně provedení testů a platby je na chovatelích. Při odběrech vzorků je NUTNÁ PŘÍTOMNOST ZÁSTUPCE ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY (pracovník krajského úřadu nebo vědeckého orgánu CITES). V případě potřeby je možné nás kontaktovat a domluvit další postup.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt