AOPK ČR >> Úřední deska >> RP východní Čechy

Regionální pracoviště východní Čechy

Výtah z úřední desky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 

 

 Datum vyvěšení  Název Datum sejmutí 
17.03.2017

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území – přírodní památku Borek

   - PP PP Borek mapy

   - PP PP Borek

18.04.2017
17.03.2017

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území - přírodní rezervaci Ostaš

   - PP PR Ostaš

 18.04.2017

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt