AOPK ČR >> RP SCHKO Žďárské vrchy

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Výtah z úřední desky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 

 

 Datum vyvěšení  Název Datum sejmutí 
27.01.2017

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Světnovské údolí

   - návrh plánu péče

   - mapová příloha č. 1

   - mapová příloha č. 2

   - mapová příloha č. 3

   - mapová příloha č. 4

24.04.2017
27.01.2017

Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní památky Na skále a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni

   - návrh na vyhlášení

   - návrh plánu péče

   - mapová příloha č. 1

   - mapová příloha č. 2

   - mapová příloha č. 3

24.04.2017

  

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt