AOPK ČR >> RP SCHKO Slavkovský les

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

 Výtah z úřední desky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

 

 

Datum vyvěšení Název  Datum sejmutí
13.04.2017

Oznámení návrhu na vyhlášení PR Hloubek

   - Návrh na vyhlášení PR Hloubek

   - Plán péče PR Hloubek

 14.07.2017
13.04.2017

Oznámení návrhu na vyhlášení PP Na Vážkách

   - Návrh na vyhlášení PP Na Vážkách 

   - Plán péče PP Na Vážkách

14.07.2017
24.02.2017

Oznámení o zveřejnění návrhu plánu péče o PR Holina

   - návrh plánu péče

30.05.2017
13.02.2017

Návrh plánu péče o PR Žižkův vrch

   - oznámení o zveřejnění

17.05.2017
13.02.2017

Návrh plánu péče o PR Podhorní vrch

   - oznámení o zveřejnění

16.05.2017

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt