AOPK ČR >> Úřední deska

Úřední deska

Agentura je správním úřadem ve smyslu čl. 79 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, vykonává státní správu v oblasti ochrany přírody a krajiny na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Seznam dalších datových schránek pro jednotlivá regionální pracoviště je k dispozici zde:

https://seznam.gov.cz/ovm/ossDetail.do?path=AOPrrdKnCR&ref=obcan

Úřední dny: pondělí a středa od 800 do 1700 hodin

Údaje trvale zveřejněné na úřední desce

úplný oficiální název Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
adresa Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
telefon +420 283 069 242 (sekretariát)
fax +420 283 069 241

adresa datové schránky ID DS

elektronická adresa podatelny

dkkdkdj

aopkcr@nature.cz

provozní doba podatelny

pondělí a středa:   900 – 1500

úterý a čtvrtek:      900 – 1400

pátek:                    900 – 1200

www stránky www.nature.cz
62933591
bankovní spojení ČNB Praha, 18228011/0710
popis organizační struktury viz www.nature.cz (Organizační struktura)

předpisy, podle nichž povinný subjekt zejména jedná

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

zákon č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy

 

 Datum vyvěšení  Název Datum sejmutí 
17.02.2017 ZŘ_výjimka_oprava opevnění LP Kotelského potoka_mlok skvrnitý 04.03.2017
17.02.2017

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o PP Střeně Hlubokého dolu

   - návrh plánu péče

   - mapová příloha č. 1

   - mapová příloha č. 2

   - mapová příloha č. 3

   - mapová příloha č. 4

   - tabulková příloha č. 1

22.03.2017
17.02.2017 ZŘ-výjimka, vjezd na lesní cestu Pustevny - Radhošť, nenadálé situace, LČR s.p., LS Radhošť (5618) 04.03.2017
16.02.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo Rada - Botanik v oddělení SCHKO Orlické hory. Regionální pracoviště Východní Čechy s místem výkonu služby v Rychnově nad Kněžnou 20.03.2017
16.02.2017 Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení výjimky k průjezdu přes pozemky v k.ú. Horní Lipová. 03.03.2017
15.02.2017 ZŘ-výjimka, stavba ve II. zóně, Janiš Michal, Huslenky (5618) 02.03.2017
15.02.2017 Oznámení o zahájení řízení ve věci udělení výjimky k rekonstrukci lovecké chaty Hubertka v NPR Králický Sněžník 02.03.2017
14.02.2017 ZŘ_odchyt a fotodokumentace čoleka karpatského pro edukační účely 01.03.2017
14.02.2017 Oznámení zahájení správního řízení - povolení výjimky pro Rozšíření rybníka ve Vrbně pod Pradědem 01.03.2017
13.02.2017

Návrh plánu péče o PR Žižkův vrch

   - oznámení o zveřejnění

17.05.2017
13.02.2017

Návrh plánu péče o PR Podhorní vrch

   - oznámení o zveřejnění

16.05.2017
09.02.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo Rada - Projektový manažer/Zoolog v Oddělení péče o přírodu a krajinu, Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy s místem výkonu služby v Rožnově pod Radhoštěm. 24.02.2017
09.02.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo Rada v Oddělení Správa CHKO Litovelské Pomoraví, regionální pracoviště Olomoucko 24.02.2017
09.02.2017 ZŘ_Kohut_Radioamatérské závody_Lysá hora 24.02.2017
07.02.2017

Zahájení- souhlas s ošetřením PS U pěti dubů

22.02.2017
06.02.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo Ředitele Samostatného odboru vnějších vztahů s místem výkonu služby v Praze 11 - Chodov. (Druhé kolo výběrového řízení).

21.02.2017
27.01.2017

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Světnovské údolí

   - návrh plánu péče

   - mapová příloha č. 1

   - mapová příloha č. 2

   - mapová příloha č. 3

   - mapová příloha č. 4

24.04.2017
27.01.2017

Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní památky Na skále a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni

   - návrh na vyhlášení

   - návrh plánu péče

   - mapová příloha č. 1

   - mapová příloha č. 2

   - mapová příloha č. 3

24.04.2017
23.11.2016

Oznámení návrhu SR/2385/CS/16-3 na vyhlášení PR Čičov a ochranného pásma PR Čičov

    - plán péče

    - návrh na vyhlášení PR Čičov

23.02.2017
01.08.2016 Oznámení 00355/JC/2016, že nastaly podmínky pro uplatnění odchylného postupu při usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) na území CHKO Třeboňsko 31.03.2017
04.04.2013

Souhlas s provozováním horolezecké činnosti v PP Tiské stěny

31.12.2017
17.03.2014

Pravidla provozování horolezecké činnosti v NPR Kaňon Labe

31.12.2017

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt