AOPK ČR >> Úřední deska

Úřední deska

Agentura je správním úřadem ve smyslu čl. 79 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, vykonává státní správu v oblasti ochrany přírody a krajiny na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Seznam dalších datových schránek pro jednotlivá regionální pracoviště je k dispozici zde:

https://seznam.gov.cz/ovm/ossDetail.do?path=AOPrrdKnCR&ref=obcan

Úřední dny: pondělí a středa od 800 do 1700 hodin

Údaje trvale zveřejněné na úřední desce

úplný oficiální název Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
adresa Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
telefon +420 283 069 242 (sekretariát)
fax +420 283 069 241

adresa datové schránky ID DS

elektronická adresa podatelny

dkkdkdj

aopkcr@nature.cz

provozní doba podatelny

pondělí a středa:   900 – 1500

úterý a čtvrtek:      900 – 1400

pátek:                    900 – 1200

www stránky www.nature.cz
62933591
bankovní spojení ČNB Praha, 18228011/0710
popis organizační struktury viz www.nature.cz (Organizační struktura)

předpisy, podle nichž povinný subjekt zejména jedná

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

zákon č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy

 

 Datum vyvěšení  Název Datum sejmutí 
30.03.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo Vedoucí Správy CHKO České středohoří, Regionální pracoviště Ústecko (DRUHÉ KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ) s místem výkonu služby v Litoměřicích.

14.04.2017
30.03.2017

Nařízení AOPK ČR o vyhlášení PR Trčkovská louka

15.04.2017
28.03.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo Rada - IT referent v Oddělení technické podpory uživatelů, Odbor správy a podpory ICT s místem výkonu služby v Praze 11 - Chodov

28.04.2017
28.03.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo Vrchní referent v odd. správy majetku. Odbor majetkový s místem výkonu služby Praha 11 - Chodov.

28.04.2017
28.03.2017

Výjimka-ent.průzkum,Bořucký,zahájení řízení

05.04.2017
28.03.2017

Oznámení o zahnízdění sokola v Teplických skalách, zákaz přístupu veřejnosti

12.04.2017
28.03.2017

Uvědomění o zahájení řízení_Kocurek_Halenkov

12.04.2017
24.03.2017

výjimka veřejnou vyhláškou - zahájení řízení - kroužkování orla mořského, p. Mráz

08.04.2017
24.03.2017

výjimka veřejnou vyhláškou - zahájení řízení - kroužkování orla mořského, p. Mráz

08.04.2017
24.03.2017

Oznámení o zahájení řízení_SKI Kopřivná_navýšení příkonu trafostanice BR 9264_Malá Morávka

   - poučení

10.4.2017
23.03.2017

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Koňský pramen

   - návrh plánu péče

   - mapová příloha č. 1

   - mapová příloha č. 2

   - mapová příloha č. 3

   - mapová příloha č. 4

07.04.2017
23.03.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada - Lesník v Oddělení péče o přírodu a krajinu, Regionální pracoviště SCHKO Kokořínsko – Máchův kraj s místem výkonu služby v Mělníku 24.04.2017
23.03.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada - Krajinný ekolog se specializací na lesnictví v Oddělení realizace projektů, Samostatný odbor OPŽP s místem výkonu služby v Praze 11 - Chodov 28.04.2017
22.03.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada - Lesník v Oddělení péče o přírodu a krajinu, Regionální pracoviště SCHKO Kokořínsko – Máchův kraj s místem výkonu služby v Mělníku. 24.04.2017
21.3.2017 ZR_Radioamatérské závody_Radhošť  31.03.2017
21.03.2017 Zahájení řízení o udělení výjimky_preparace a držení vydry říční pro vzdělávací účely_Městské lesy Rožnov, s.r.o.  05.04.2017
21.03.2017 ZŘ_Radhošť a Jánské ohně 05.04.2017
20.03.2017 Oznámení o zahájení řízení o povolení vstupu do NPR Králický Sněžník 04.04.2017
20.03.2017

Návrh aktualizace souboru doporučených opatření pro ptačí oblast Východní Krušné hory

04.04.2017
17.03.2017

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území – přírodní památku Borek

  - PP PP Borek mapy

  - PP PP Borek

18.04.2017
17.03.2017

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území - přírodní rezervaci Ostaš

   - PP PR Ostaš

 18.04.2017
16.03.2017

Zahájení řízení_vstup a provádění výzkumu v MZCHÚ_čeleď Byrrhidae a další bryofágní hmyz_ČSOP Cieszynianka

31.03.2017

16.03.2017

Rozhodnutí - povolení speleologické činnosti ZO ČSS 1-11 Barrandien

03.04.2017

09.03.2017

Oznámení o možnosti seznámení se s návrhem plánu péče o PR Bažantník

  - Plán péče PR Bažantník

10.04.2017
08.03.2017

Oznámení o možnosti seznámení se s návrhem plánu péče o PR Apolena

  - Plán péče PR Apolena, mapy

07.04.2017
02.03.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo Odborný rada v Oddělení právní podpory a veřejných zakázek. Samostaný odbor právně - personální s místem výkonu služby v Praze.

03.04.2017
24.02.2017

Oznámení o zveřejnění návrhu plánu péče o PR Holina

   - návrh plánu péče

30.05.2017
13.02.2017

Návrh plánu péče o PR Žižkův vrch

   - oznámení o zveřejnění

17.05.2017
13.02.2017

Návrh plánu péče o PR Podhorní vrch

   - oznámení o zveřejnění

16.05.2017
27.01.2017

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Světnovské údolí

   - návrh plánu péče

   - mapová příloha č. 1

   - mapová příloha č. 2

   - mapová příloha č. 3

   - mapová příloha č. 4

24.04.2017
27.01.2017

Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní památky Na skále a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni

   - návrh na vyhlášení

   - návrh plánu péče

   - mapová příloha č. 1

   - mapová příloha č. 2

   - mapová příloha č. 3

24.04.2017
01.08.2016 Oznámení 00355/JC/2016, že nastaly podmínky pro uplatnění odchylného postupu při usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) na území CHKO Třeboňsko 31.03.2017
04.04.2013

Souhlas s provozováním horolezecké činnosti v PP Tiské stěny

31.12.2017
17.03.2014

Pravidla provozování horolezecké činnosti v NPR Kaňon Labe

31.12.2017

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt