AOPK ČR >> Úřední deska

Úřední deska

Agentura je správním úřadem ve smyslu čl. 79 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, vykonává státní správu v oblasti ochrany přírody a krajiny na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Seznam dalších datových schránek pro jednotlivá regionální pracoviště je k dispozici zde:

https://seznam.gov.cz/ovm/ossDetail.do?path=AOPrrdKnCR&ref=obcan

Úřední dny: pondělí a středa od 800 do 1700 hodin

Údaje trvale zveřejněné na úřední desce

úplný oficiální název Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
adresa Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
telefon +420 283 069 242 (sekretariát)
fax +420 283 069 241

adresa datové schránky ID DS

elektronická adresa podatelny

dkkdkdj

aopkcr@nature.cz

provozní doba podatelny

pondělí a středa:   900 – 1500

úterý a čtvrtek:      900 – 1400

pátek:                    900 – 1200

www stránky www.nature.cz
62933591
bankovní spojení ČNB Praha, 18228011/0710
popis organizační struktury viz www.nature.cz (Organizační struktura)

předpisy, podle nichž povinný subjekt zejména jedná

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

zákon č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy

 

 Datum vyvěšení  Název Datum sejmutí 
18.01.2017

Oznámení o možnosti seznámení se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území – přírodní památku Polánka

   - Plán péče o PP Polánka

   - příloha M1

   - příloha M2

   - příloha M3

   - příloha M4

13.02.2017
17.01.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo Odborný rada - Zoolog v Oddělení MZCHÚ, Odbor zvláštní ochrany přírody s místem výkonu služby v Praze 11 - Chodov 20.02.0217
17.01.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo Rada v Oddělení SCHKO Labské pískovce, Odbor Regionální pracoviště Ústecko 01.02.2017
16.01.2017 Oznámení zahájení řízení k žádosti o udělení výjimky ze zákazu podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a usnesení o určení lhůty - Krejčiřík 31.01.2017
16.01.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo Ředitele Samostatného odboru vnějších vztahů s místem výkonu služby v Praze 11 - Chodov 31.01.2017
16.01.2017 Oznámení o zahájení řízení SR/0011/SC/2017 ve věci udělení souhlasu k hromadné sportovní akci 25.01.2017
13.01.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo Odborný rada - Specialista pro správu pozemků v Oddělení správy pozemků, Odbor majetkový s místem výkonu služby v Praze 11 - Chodov 14.02.2017
10.01.2017

Zahájení řízení SR/0001/BE/2017 Úprava běžeckých tras, Horní Vsacko

25.01.2017
10.01.2017

Oznámení o zahájení řízení SR/0037/LI2017 - cyklozávod O pirátovo voko

20.01.2017
09.01.2017

Oznámení o zahájení správního řízení, povolení speleologické činnosti na území CHKO Český kras, § 10 zákona, výjimka § 43 zákona, základní organizace České speleologické společnosti 1-11 Barrandien

25.01.2017
09.01.2017

Zahájení řízení a výzva k doplnění žádosti SR/003/SC/2017 výjimky použití biocidů ve II. zóně CHKO, Lesní správa Lány

   - poučení o právech a povinnostech

24.01.2017
06.01.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo Odborný rada - Vodohospodář v Oddělení péče o vodní ekosystémy, Odbor péče o přírodu a krajinu s místem výkonu služby v Praze 11 - Chodov 23.01.2017
06.01.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo Rada - Finanční referent v Oddělení programového financování, Odbor finanční s místem výkonu služby v Praze 11 - Chodov 07.02.2017
06.01.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo Odborný rada - Specialista pro práci s veřejností v ochraně přírody v Oddělení práce s veřejností, Samostatný odbor vnějších vztahů s místem výkonu služby v Praze 11 - Chodov 23.01.2017
06.01.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo Odborný rada - Právník v Samostatném právním oddělení pro veřejnou správu, Sekce ochrany přírody a krajiny s místem výkonu služby v Praze 11 - Chodov

23.01.2017
29.12.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo Odb.Rada - Vodohospodář v oddělení péče o vodní ekosystémy. Odbor péče o přírodu a krajinu s místem výkonu služby v Praze

30.01.2017
21.12.2016

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území – přírodní památku Na skalách

  - přílohy

21.01.2017
23.11.2016

Oznámení návrhu SR/2385/CS/16-3 na vyhlášení PR Čičov a ochranného pásma PR Čičov

    - plán péče

    - návrh na vyhlášení PR Čičov

23.02.2017
01.08.2016 Oznámení 00355/JC/2016, že nastaly podmínky pro uplatnění odchylného postupu při usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) na území CHKO Třeboňsko 31.03.2017
04.04.2013

Souhlas s provozováním horolezecké činnosti v PP Tiské stěny

31.12.2017
17.03.2014

Pravidla provozování horolezecké činnosti v NPR Kaňon Labe

31.12.2017

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt