AOPK ČR >> Státní správa >> Celostátní agenda související s výkonem státní správy

Celostátní agenda související s výkonem státní správy

Celostátní agenda související s výkonem státní správy

Agentura na celém území České republiky v obvodu své územní působnosti dále za účelem podpory výkonu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny provádí potřebné inventarizační přírodovědné průzkumy, monitoring, dokumentaci a šetření v ochraně přírody, ukládá, zpracovává, vyhodnocuje a poskytuje data v ochraně přírody; přitom spolupracuje s odbornými, výzkumnými a vědeckými pracovišti a zajišťuje informační a osvětovou činnost. Agentura plní zároveň úkoly odborné organizace ochrany přírody podle požadavků Ministerstva životního prostředí.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt