AOPK ČR >> Pro novináře >> Tiskové zprávy >> Sokoly v Jeseníkách hlídají fotopasti

Sokoly v Jeseníkách hlídají fotopasti

14.4.2016

V loňském roce sokoli prokazatelně odchovali v Jeseníkách a Rychlebských horách 22 mláďat, která byla i okroužkována. Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s dalšími odborníky však během sezóny zjistili, že část hnízdění byla z různých důvodů neúspěšná. Proto se letos rozhodli instalovat přímo k hnízdům fotopasti s okamžitým přenosem dat.

 „Díky fotopastem můžeme pravidelně kontrolovat průběh sezení na vejcích. Ze snímků lze vyčíst nejrůznější zajímavosti – jak se chovají jednotlivé páry, kdy dochází ke střídání obou ptáků při zahřívání snůšky i jaká je aktivita na hnízdě v nočních hodinách. Předpokládáme, že se nám tímto způsobem podaří také odečíst některé kroužkované ptáky,“ vysvětluje Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Jeseníky.  

 Zajímavostí je, že na jednom z kontrolovaných hnízd letos snesli sokoli snůšku s pěti vejci. Většinou přitom snášejí 2 - 4 vejce, která umisťují do hnízdní kotlinky přímo na skalní římse. Ukázalo se také, že některé páry využívají starší krkavčí hnízda postavená také na skalách [1].

 „Jesenická populace sokolů je jedna z nejpočetnějších v celé České republice, proto se do ochrany těchto vzácných ptáků zapojují další zájemci. Jsou to především lesníci, při potřebě intenzivnější ostrahy konkrétního hnízda také členové dobrovolné stráže přírody, “ doplnil Tomáš Pospíšil z LČR, s. p., krajského ředitelství Šumperk.

 „Sokol má v přírodě jen málo přirozených nepřátel. Za zničením hnízdění stojí obvykle především výr, krkavec a na snadno dostupných místech i kuna. Vedle dalších aspektů, jako je extrémní nepřízeň počasí, potravní nabídka, či úhyn jednoho z páru, je v souvislosti s tímto sokolnicky využívaným dravcem zmiňován i člověk. Doufejme, že nám letošní elektronický monitoring hnízd tuto skutečnost nepotvrdí. Případný narušitel klidného průběhu hnízdění by se totiž mohl stát, díky okamžitému přenosu snímků z fotopastí, nepopulární mediální hvězdou,“ dodává Petr Šaj.

 Ornitologové žádají návštěvníky hor, aby respektovali omezení na některých místech výskytu, aby nedocházelo k rušení hnízdících ptáků. Místa jsou označena informačními cedulemi a výstražnou páskou. 

 Poznámky:

[1] Sokol před 50 lety vymizel kvůli používání insekticidu DDT na celém území naší republiky. Znovu se začal objevovat začátkem devadesátých let minulého století. Početnost se u nás nyní odhaduje na 80 hnízdních párů. Kromě Jeseníků hnízdí například na Broumovsku, v Labských pískovcích, Českém ráji, Krkonoších či na Šumavě. Stále patří ke kriticky ohroženým druhům živočichů.

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt