AOPK ČR >> Pro novináře >> Tiskové zprávy >> Písečný rybník bude po opravě bezpečnější

Písečný rybník bude po opravě bezpečnější

18.11.2015

Písečný rybník, který je součástí stejnojmenné přírodní rezervace [1], se dočkal opravy. Buduje se loviště a odtěžují se nanesené sedimenty, opravují se čelní betonové stěny s požerákem, poškozené schody a kádiště, v nezbytné míře budou vykáceny náletové dřeviny včetně pařezů.  Rekonstrukce vyjde na 2,31 milionu korun a je hrazena z Programu obnova přirozených funkcí krajiny. Rybník, který je nyní v havarijním stavu, bude po opravě bezpečnější.

Přírodní rezervace Písečný rybník chrání mokřadní druhy a společenstva, která z naší krajiny už téměř vymizela. Opravdovou raritou je kriticky ohrožený měkkýš svinutec tenký, který je významný i z celoevropského pohledu. Zdejší populace je největší v České republice a je proto zařazena do evropské soustavy chráněných území Natura 2000. 

Předpokládaný termín dokončení prací je prosinec letošního roku.

 Poznámky:

[1] Přírodní rezervace Písečný rybník leží cca 0,6 km severovýchodně od obce Milotice v katastru obce Milotice u Kyjova v okrese Hodonín. Rybník je průtočný s čelní sypanou zemní hrází a je  charakterizován jako značně zarostlý rybník s bohatou vodní a mokřadní květenou. Byl vybudován v 15. století na potoku Zamazaná. Rybník je ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit zde má Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt