AOPK ČR >> Pro novináře >> Tiskové zprávy >> Ministr Brabec otevřel v CHKO Český les nový Dům přírody

Ministr Brabec otevřel v CHKO Český les nový Dům přírody

20.1.2016

Klenčí pod Čerchovem, 21. ledna 2016 – Ministr Richard Brabec spolu s ředitelem AOPK ČR Františkem Pelcem a starostou Klenčí p. Čerchovem Janem Bozděchem dnes otevřeli nové návštěvnické středisko v síti Dům přírody. V pořadí již sedmý dům přírody, tentokrát v Českém lese, bude od 1. února do 1. května fungovat ve zkušebním provozu, zájemci by se tedy měli před návštěvou objednat telefonicky nebo e-mailem.

 „Dům přírody návštěvníkům nenabídne jen expozici, ale také vzdělávací a kulturní programy, prezentace regionálních produktů, tradičních řemesel a místního folklóru, tematické přednášky, výstavy, projekce a tvůrčí dílny  - nejen pro veřejnost, ale i pro školy. Těší mne, že ochrana přírody se neuzavírá sama do sebe, ale pomáhá posilovat vztah místních obyvatel ke krajině, kde žijí a která nabízí množství atraktivních výletů a naučných stezek,“ prozrazuje Richard Brabec, ministr životního prostředí. 

 „Cílem programu Dům přírody [1], který postupně realizuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, je vybudovat po vzoru jiných evropských států ve vybraných chráněných územích síť návštěvnických středisek. Značka chráněné krajinné oblasti přitahuje turisty, kteří přispívají k ekonomickému rozvoji místních obcí. Domy přírody, stejně třeba jako naučné stezky či ptačí pozorovatelny, pomohou návštěvníkům poznat zdejší přírodu, což je jeden z předpokladů její lepší ochrany,“ doplňuje ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.

 Díky moderní expozici budou moci návštěvníci zažít procházku krajinou Českého lesa od počátků jejího osídlení člověkem až dodnes. Začíná ve starém bukovém pralese, pokračuje první kolonizací ve 12. století, dále venkovskou krajinou a masivním rozvojem sklářství. Návštěvník se také dozví, jak krajinu změnil rozvíjející se průmysl, kdy vymizely původní bukové porosty a byly nahrazeny smrkovými monokulturami, jaké změny prodělala v poválečném období a jak vypadá dnes.

 Součástí Domu přírody je i 3D model krajiny Českého lesa, na kterém poběží animovaný film zachycující důležité historické momenty, které se podílely na formování současné podoby zdejší krajiny. V expozici si najdou své i malí návštěvníci. Bude je provázet čáp bílý, seznámí je se svým životem a ukáže jim, jaký výhled má ze svého hnízda. Děti se také na chvíli promění v přírodovědce a budou moci prozkoumávat přírodu Českého lesa pod lupou.

 Dům přírody Českého lesa byl vybudován v budově Staré pošty v Klenčí pod Čerchovem ve spolupráci městysu Klenčí pod Čerchovem, Agentury ochrany přírody a krajiny, Regionálního pracoviště Správa CHKO Český les a skupiny architektů ateliéru VAS. Investorem a provozovatelem Domu přírody Českého lesa je městys Klenčí pod Čerchovem, realizátorem Atelier VAS. Celkové výdaje projektu jsou 21.094.220,13 Kč (z toho 17.930.087,09 Kč, tj. 85 % je výše podpory z fondů Evropské unie). Provoz DP bude celoroční a AOPK ČR jej podpoří příspěvkem 480 000,-Kč /rok.

 Zkušební provoz nového střediska začne 1. února 2016, proto by se zájemci měli před návštěvou objednat, ať už telefonicky nebo e-mailem. Více informací najdou na stránkách Domu přírody Českého lesa – http://www.dumprirody.cz/dum-prirody-ceskeho-lesa/.

 Poznámky:

 [1] Otevřeno bylo již 6 domů přírody (DP Litovelského Pomoraví, DP Slavkovského lesa, DP Moravského krasu – investor AOPK ČR, DP Poodří, DP Třeboňska, DP Blaníku – nestátní investoři). Dále bylo v programu Dům přírody otevřeno 7 informačních středisek CHKO (IS CHKO Křivoklátsko, IS CHKO Český ráj, IS CHKO Bílé Karpaty, IS CHKO Beskydy, IS CHKO Litovelské Pomoraví, IS CHKO Blanský les, IS CHKO Moravský kras).

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt