AOPK ČR >> Pro novináře >> Tiskové zprávy >> Lesy v Hodonínské dúbravě zavlažuje potrubní systém

Lesy v Hodonínské dúbravě zavlažuje potrubní systém

6.5.2019

Dnes začalo napouštění vody do cenných dubových lesů v národní přírodní památce Hodonínská dúbrava [1]. Zdejší lesy usychají, v oslabených porostech se daří sosnokazům a chroustům maďalovým, poklesla spodní voda a zmizela většina drobných vodních ploch a mokřin. Proto sem Agentura ochrany přírody a krajiny ČR koncem loňského roku čerpala vodu z řeky Moravy a právě dnes bylo napuštění vody obnoveno.

„V Hodonínské dúbravě najdete rostliny, které se jinde u nás nevyskytují. Svůj jediný domov v České republice tu má i motýl okáč jílkový. Jednou z možností, jak zvrátit zrychlené prosychání zdejších převážně dubových porostů, je vrátit do území potřebnou vláhu. Jedinou možností je v tuto chvíli čerpání vody z řeky Moravy, vloni se podařilo do porostů načerpat cca. 35 000 m3 vody, které prokazatelně vydržely na nepropustné jílové vrstvě v hloubce asi 1,5 m až do letošního jara. Letos v březnu jsme napustili dalších asi 17 000 m3. To prospělo obojživelníkům, kteří se v zaplavených místech již rozmnožovali,“ vysvětluje Pavel Kolibáč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Nápad se podařilo uskutečnit také díky vstřícnosti a dobré spolupráci se zainteresovanými orgány a organizacemi, tedy s ČEZ , a.s. Elektrárna Hodonín, s podnikem Povodí Moravy, s. p., orgánem ochrany přírody na městském úřadě Hodonín a v neposlední řadě s vlastníkem pozemků podnikem LČR, s.p.,  LS Strážnice.

Voda se čerpá technickým trubním řadem a čerpadlem ve vlastnictví ČEZ Teplárenská, a.s. Hodonín. Tento potrubní systém byl v minulosti zbudován na transport elektrárenského popílku na nedaleké úložiště. Vodu po lesních porostech rozvádí páteřní kanál zvaný Jalová struha, kterým v minulosti proudila voda mezi říčkou Kyjovkou a tokem řeky Moravy. V zimě byl rozvodný kanál pročištěn od napadaného dříví a občasných břehových sesuvů, aby se minimalizoval odpor při napouštění systému. To je důležité proto, že v území je prakticky nulové převýšení a i jen drobný terénní útvar je schopen průtok vody zcela přesměřovat.

Množství vody načerpané do Jalové struhy je dáno schopností jejího zásaku do okolní půdy (to by se mělo časem zlepšovat, jak bude vyschlá půda získávat zpět svoji schopnost zadržet vodu), která se ukázala jako hlavní limitující faktor rychlosti napouštění, takže zatím lze jednorázově čerpat v rozsahu 1–2 dnů.

Voda je zatím nasáklá v půdě do zhruba sta metrů od toku Jalové struhy. Podařilo se tedy ovlivnit asi 100 hektarů okolních převážně dubových porostů. Vlhkost by mohla snížit i počty ponrav chrousta maďalového, které se po čtyři roky vyvíjejí v půdě. Právě letos by mělo nastat rojení tohoto druhu, který dokáže významně poškodit jak dospělé stromy, tak mladé semenáčky.

„Komunikace se všemi zainteresovanými subjekty je výborná, ode všech je patrná snaha věci prospět. V roce 2019 plánujeme 4–5 jednotlivých napouštění, takže celkový objem vody by měl být výrazně vyšší než v roce předešlém. Doufáme, že se to na vitalitě zdejších porostů projeví. Podle povolení správce toku, tedy Povodí Moravy, s. p., můžeme každoročně takto využít 200 000 m3. Podmínkou ale je zachování minimálního průtoku v Teplém járku (rameno řeky Moravy) na hodnotě 700 l/s,“ dodává Pavel Kolibáč z AOPK ČR.

Poznámky:

[1] http://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idmzchu=14276

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt