AOPK ČR >> Poskytování informací a dat >> Územně analytické podklady

Územně analytické podklady

Informace o údajích o území poskytovaných AOPK ČR pro účely pořizování územně analytických podkladů (ÚAP) naleznete na Portálu ISOP.

Aplikace pro výdej údajů o území je pořizovatelům ÚAP přístupná na adrese http://uap.nature.cz.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt