AOPK RC >> Ochrona gatunkowa >> Programy ochronne

Programy ochronne

Programy ochronne są rozumiane jako zespół wszystkich przedsięwzięć niezbędnych do odtworzenia populacji zagrożonych gatunków. Nowoczesne programy ochronne kombinują ochronę ex situ (np. hodowle ochronne a następnie wypuszczanie do gatunków do dzikiej przyrody) z ochroną in situ, której celem jest przede wszystkim ochrona biotopów odpowiedniego gatunku.

Niezbędnym warunkiem przygotowania programu ochronnego jest wystarczająca ilość aktualnych informacji o biologii, rozszerzeniu i przyczynach zagrożenia danego gatunku. Każdy program ochronny powinien mieć ustanowione konkretne miarodajne cele i kryteria oceny jego powodzenia. Niezbędną częścią programu jest szczegółowy monitoring - przed, w trakcie i po zakończeniu realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Standardową częścią programu ochronnego bywa studium wykonalności (feasibility study) zaproponowanych przedsięwzięć i ilościowe modele zdolnej do przeżycia populacji (Population Viability Analysis, PVA), które pomagają przy wyborze najodpowiedniejszych zabiegów ochronnych.

Ustawodawczo programy ochronne dla specjalnie chronionych gatunków opierają się o § 52 ustawy nr114/1992 Dz. U. (pdf, 437.5 KB), o ochronie przyrody i krajobrazu. Z tego samego paragrafu wynika, że prowadzenie programów ochronnych zabezpieczają państwowe organy ochrony przyrody. Każdy program ochronny powinien przejść postępowanie zatwierdzające. Od strony specjalistycznej program ochronny zabezpiecza tzw. zespół doradców, który składa się z przedstawicieli państwowej ochrony przyrody, specjalistów ds. danego gatunku lub grupy gatunków, przedstawicieli obszaru, na którym gatunek występuje, i innych stron zainteresowanych (organizacje niepubliczne itd.). Zespół doradców spotyka się regularnie, proponuje efektywne przedsięwzięcia i ocenia przebieg realizacji programu ochronnego.

W celu ujednolicenia formy projektów programów ochronnych AOPK ČR wydała „Metodykę opracowania programów ochronnych dla specjalnie chronionych gatunków roślin naczyniowych i zwierząt” (Klaudisová, 2002). Ta metodyka została przyjęta przez Ministerstwo Środowiska jako wewnętrzny specjalistyczny materiał organów przyrody i Ministerstwo wymaga jej przestrzegania co jest jednym z warunków zatwierdzenia programu ochronnego.

AOPK RC

Szukaj

Biura regionalne

Biura regionalne

Sonda Inne ankiety

Jak się Wam podoba nowe strony internetowe?

TAK (11 746 / 43%)
(11 746 / 43%)
NIE (7 804 / 29%)
(7 804 / 29%)
NIEWiEM (7 259 / 27%)
(7 259 / 27%)
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt